PlantVisor

PVSTD*
PlantVisor
 • Ogólne właściwości

  PlantVisor Enhanced to oprogramowanie dla potrzeb monitorowania i zdalnego zarządzania systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych kontrolowanych za pomocą przyrządów CAREL. Wersja Enhanced dostępna jest w wersji Local (z dołączonym konwerterem PC-Gate) dla komputerów połączonych z przyrządami i w wersji Remote dla centralnego zarządzania alarmami. PlantVisor, dzięki wbudowanemu Web Serwerowi, może być używany na kilku stanowiskach PC połączonych do sieci TCP/IP. W ten sposób informacje mogą być współdzielone przez kilku użytkowników jednocześnie. Dostęp do danych chroniony jest kilkami poziomami zabezpieczeń. Do 200 przyrządów CAREL może być podłączonych do sieci szeregowej RS485 za pomocą PlantVisor.

  Funkcje PlantVisor uwzględniają:

  • Centralne zarządzanie parametrami witryn, chłodni, zespołów sprężarek, chillerów, klimatyzatorów i nawilżaczy za pośrednictwem komputera umożliwiające zarówno wyświetlanie jak i modyfikacje;
  • Planowanie operacji do wykonania w razie alarmu i zgodnie z ustawionymi przedziałami czasu;
  • Rejestracja wartości temperatury, wilgotności, ciśnienia i alarmów zgodnie z dyrektywami UE, umożliwiająca późniejsze wyświetlania lub drukowanie;
  • Zastosowanie rozwiązania CAREL Retrofit Solutions dzięki nabyciu nowych modułów.
  • PlantVisor Enhanced Local współpracuje z modemami tradycyjnymi i GSM by wysyłać faksy, wiadomości SMS i umożliwiać zdalny dostęp poprzez PlantVisor Remote lub Microsoft® Internet Explorer.
  • PlantVisor Enhanced Remote może komunikować się z: PlantVisor Enhanced Local; PlantWatch; kontrolerami pCO sistema z modemami; Bramkami. Może też ściągać dane z PlantWatch i współpracować z przyrządem do którego jest podłączony.
 

Dokumentacja

Technical

 • Instrukcje obsługi
  Kod Opis Język Data * Wersja
  Kod +030220450
   
  Opis Floating Suction Pressure User manual
   
  Język ITA 
   
  Data 29/05/2006
   
  Wersja 1.1