humiFog (SL) NA

UA*SL*
humiFog (SL) NA
 • Ogólne właściwości

  humiFog dla celów bezpośredniego nawilżania pomieszczeń to adiabatyczny system rozpylający atomizowaną wodę bezpośrednio do nawilżanego otoczenia. Kolejną istotną funkcją jest chłodzenie adiabatyczne: 100 kg/h humiFog może schłodzić powietrze w stopniu odpowiadającym systemowi chłodzenia o wydajności 70 kW, zużywając jedynie 955 W energii.

  Dzięki niskiemu zużyciu energii, dużej wydajności i łatwości utrzymania, humiFog to idealne rozwiązanie dla celów bezpośredniego nawilżania pomieszczeń.

  Budowa systemu


  Głównymi elementami systemu nawilżania są:

  •  układ pompujący;
  •  system atomizacji i dystrybucji wody:
  •  dystrybutory w pomieszczeniach;
  •  dysze;
  •  zawory elektromechaniczne;
  •  rury i elementy przyłączeniowe;
  •  system uzdatniania wody (odwrócona osmoza) nie dostarczany przez CAREL.

   

  Układ pompujący dla bezpośredniego nawilżania pomieszczeń

  Układ pompujący stosowany do bezpośredniego nawilżania pomieszczeń posiada pompę objętościową o stałej prędkości, która spręża wodę do 70 barów.

  Specjalny zawór regulujący utrzymuje ciśnienie na jednym poziomie podczas gdy strumień wody dostarczany przez układ pompujący zmienia się.

  Wbudowany kontroler w pełni kontroluje pracę jednostki, wykorzystując ciśnienie wody (wejściowe i wyjściowe), temperaturę, czujniki przewodności itd.

  Dodatkowo, istnieje możliwość niezależnej kontroli wilgotności powietrza w pomieszczeniu dzięki podłączeniu zewnętrznego czujnika wilgotności. Alternatywnie, kontrola wilgotności może opierać się na sygnale z zewnętrznego systemu kontroli.

  Wydajność kontrolowana jest bezpośrednio przez jednostkę humiFog, z regulacją krokową. Układy pompujące dostępne są z różną maksymalną wydajnością: 60, 120, 180, 250, 350, 500 kg/h (wersje na zamówienie do 5000 kg/h).

  Układ pompujący dostępny jest także z wieloma systemami dystrybucji rozmieszczonymi w różnych pomieszczeniach: w takim przypadku, układ pompujący działa jako źródło wody pod stałym ciśnieniem, a systemy dystrybucji w różnych pomieszczeniach sterowane są przez kontrolery zewnętrzne.

  Dysze
  Niezależnie od zastosowanego systemu dystrybucji, woda doprowadzana jest zawsze pod stałym ciśnieniem, 70 barów, zapewniając produkcje wysoko rozpylonej mgiełki, o średnicy kropel od 10 do 15  µm, które są szybko absorbowane przez powietrze.

  Dysze dostępne są z wydajnością 1.45 kg/h, 2.8 kg/h i  4 kg/h dla 70 barów.

  Dystrybutor w pomieszczeniach

  Składa się z kolektorów (rur) ze stali nierdzewnej z dyszami zainstalowanymi wewnątrz nawilżanego/ochładzanego pomieszczenia. Dostępne są różne modele kolektorów, pasujące do dysz tylko z jednej lub z dwóch przeciwnych stron. Szereg kolektorów tworzy linię systemu dystrybucji.

  Dystrybutory w pomieszczeniach wentylowanych

  Składa się z wentylatora stycznego umieszczonego za kolektorem (rurą) z dyszami. Styczny wentylator generuje strumień powietrza wspomagającego wyparowywanie kropel i podtrzymywanie kropel przez poduszkę powietrza, wytwarzając praktycznie poziomą trajektorię. Dystrybutory wentylowane dostępne są z wydajnością do 32 kg/h na dystansie zaledwie 1,5 m.

  Dystrybutory wentylowane mogą być łączone w szereg tworząc linię dystrybucji.

   

  Kontrola wydajności i elektromagnetyczne zawory odpływu

  Każda linia dystrybucji, z wentylowanym dystrybutorem lub bez, może być bezpośrednio połączona z układem pompującym lub zamknięta poprzez zawór elektromechaniczny. Kontrolując te elektrozawory, humiFog zarządza wydajnością systemu dystrybucji, zapewniając krokową regulację wydajności (do 4 kroków). Każda linia wyposażona jest w zawór odpływu stosowany głównie by szybko rozładowywać ciśnienie wody gdy linia przestaje pracować: po otwarciu zaworu odpływu ciśnienie szybko spada z 70 do 0 barów i linia jest opróżniana, zapobiegając wyciekom z dyszy.

  Dodatkowo, zawory odpływowe wykorzystywane są w okresowych cyklach płukania sterowanych przez humFog. Główny zawór odpływowy, umieszczony w najniższym punkcie instalacji, jest także kontrolowany przez humiFog.

  Rury i elementy przyłączeniowe
  CAREL dostarcza węże, rury ze stali nierdzewnej i przyłącza ciśnieniowe odpowiednie dla ciśnień do 100 barów.

  Uwagi na temat instalacji

  humiFog to idealny system bezpośredniego nawilżania pomieszczeń ponieważ, utrzymując stałe ciśnienie wody na poziomie 70 barów, wytwarza wysoko rozpyloną mgiełkę o średnicy kropel od 10 do 15 µm, które są szybko absorbowane przez powietrze, nawilżając i ochładzając je.

  Każda dysza wytwarza stożkowy strumień kropel wymagający odpowiedniej wartości czasu i odległości by całkowicie wyparować.

  Zależy to warunków powietrza: na przykład, w temperaturze 20°C i  50% wilgotności względnej bez przepływu powietrza, krople uzyskają trajektorię paraboliczną, która spowoduje, że niektóre z nich

  przemieszczą się do 2,5 w poziomie i 4 m w pionie.

  To oczywiście oznacza, że istnieją ograniczenia instalacji zapobiegające osiadaniu kropel na sprzętach urządzeniach i osobach znajdujących się w pomieszczeniu.

  Gdy te ograniczenia nie są spełnione, zastosować należy dystrybutor wentylowany, który dzięki poduszce powietrza wytwarzanej przez wbudowany styczny  wentylator, nadaje kroplą praktycznie poziomą trajektorię.

  Aspekty higieny

  Szczególną uwagę poświęcono aspektom higieniczność humiFog.

  Wbudowany kontroler automatycznie zarządza następującymi procedurami:

  •  napełnia układ jedynie gdy wymagane jest nawilżanie;
  •  opróżnia układ gdy nie ma konieczności nawilżania;
  •  automatycznie okresowo płucze układ, gdy nawilżanie nie jest wymagane przez dłuższy czas.

  To wszystko gwarantuje wysokie standardy higieny, nie wymagając procedur ręcznego płukania i/lub opróżniania układu.

   

  Zastosowania
  Nawilżanie:
  • przemysł drukarski;
  • przemysł tekstylny;
  • przetwórstwo drewna;
  • Chłodnie owoców/warzyw;
  • magazyny papieru, drewna itp.

  Chłodzenie:
  • przemysłowe, zwłaszcza w przemyśle tekstylnym;
  • chłodzenie zewnętrzne.

 

Dokumentacja

Technical

 • Instrukcje obsługi
  Kod Opis Język Data * Wersja
  Kod +030220562
   
  Opis humiFog: ricambi / spare parts
   
  Język ENG  ITA 
   
  Data 31/03/2009
   
  Wersja 1.2
   
  Kod +030220485
   
  Opis Service Umidificazione umidifi catori isotermici e adiabatici
   
  Język ITA 
   
  Data 01/09/2008
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +030220480
   
  Opis MasterAria: controllore elettronico
   
  Język ITA 
   
  Data 12/11/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +030220481
   
  Opis MasterAria: electronic controller
   
  Język ENG 
   
  Data 12/11/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +030220563
   
  Opis humiFog: pumping system
   
  Język ENG 
   
  Data 29/06/2007
   
  Wersja 1.1
   
  Kod +030220560
   
  Opis humiFog: stazione di pompaggio
   
  Język ITA 
   
  Data 29/06/2007
   
  Wersja 1.1
   
  Kod +030220561
   
  Opis humiFog: sistemi di distribuzione/ distribution systems
   
  Język ENG  ITA 
   
  Data 07/04/2006
   
  Wersja 1.0
   

Commercial

 • Success Story
  Kod Opis Język Data * Wersja
  Kod +4000008IT
   
  Opis Umidificazione precisa per una stampa di qualità
   
  Język ITA 
   
  Data 18/01/2011
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +4000008EN
   
  Opis Precise humidification for quality printing
   
  Język ENG 
   
  Data 18/01/2011
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +402200260
   
  Opis Umidificazione in tortellificio DALÌ - ITALIA Humidification at the DALÌ fresh pasta factory - ITALY
   
  Język ENG  ITA 
   
  Data 10/12/2008
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +40C200260
   
  Opis DALI意式面食工厂加湿系统—意大利
   
  Język CHI 
   
  Data 10/12/2008
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +402200240
   
  Opis Umidificatore ad acqua in pressione in BDN - Wykroty - POLONIA High pressure water humidifier in BDN - Wykroty - POLONIA Hoge druk verneveling in BDN - Wykroty - Polen
   
  Język DUT  ENG  ITA 
   
  Data 03/11/2008
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +40C200240
   
  Opis 波兰-Wykroty-BDN的高压水加湿器
   
  Język CHI 
   
  Data 03/11/2008
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +402200020
   
  Opis humiFog at the HSBC bank
   
  Język ENG  ITA 
   
  Data 04/09/2007
   
  Wersja 2.0
   
  Kod +402200170
   
  Opis Umidificazione di una fabbrica tessile/ Humidification of a textiles factory
   
  Język ENG  ITA 
   
  Data 02/09/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +402200100
   
  Opis Adiabatic humidification system applied to a manufactory producing aluminium packaging
   
  Język ENG  ITA 
   
  Data 01/03/2006
   
  Wersja 1.0
   
 • Brochure
  Kod Opis Język Data * Wersja
  Kod +3000018FR
   
  Opis L’humidité est importante! Les humidificateurs CAREL, une solution pour chaque application
   
  Język FRE 
   
  Data 15/09/2020
   
  Wersja 4.1
   
  Kod +3000054ZH
   
  Opis 数据中心节能解决方案
   
  Język CHI 
   
  Data 11/10/2016
   
  Wersja 2.0
   
  Kod +3000054DE
   
  Opis Energiesparlösungen für Rechenzentren
   
  Język GER 
   
  Data 11/10/2016
   
  Wersja 2.0
   
  Kod +3000054EN
   
  Opis Energy saving solutions for data centers
   
  Język ENG 
   
  Data 11/10/2016
   
  Wersja 2.0
   
  Kod +3000018KR
   
  Opis 최고의 습도 조절을 위한 CAREL solutions
   
  Język KOR 
   
  Data 19/02/2015
   
  Wersja 3.0
   
  Kod +3000018ZH
   
  Opis 湿度问题! CAREL解决方案 满足您的加湿需求
   
  Język CHI 
   
  Data 19/02/2015
   
  Wersja 3.0
   
  Kod +3000018PT
   
  Opis A humidade é importante! Soluções CAREL para as suas necessidades de humidificação
   
  Język POR 
   
  Data 19/02/2015
   
  Wersja 3.0
   
  Kod +3000007AR
   
  Opis HUMIFOG MULTIZONE
   
  Język ARA 
   
  Data 02/02/2015
   
  Wersja 2.0
   
  Kod +3000018CS
   
  Opis Na vlhkosti záleží! CAREL - řešení Vašich potřeb zvlhčování
   
  Język CZE 
   
  Data 01/10/2012
   
  Wersja 2.0
   
  Kod +3000018FI
   
  Opis Kosteudella on merkitystä! CAREL kostuttimet, ratkaisu kostutustarpeisiin.
   
  Język FIN 
   
  Data 01/10/2012
   
  Wersja 2.0
   
  Kod +3000018SV
   
  Opis Fukt är viktigt! Med befuktare från CAREL inns det en lösning för alla behov
   
  Język SWE 
   
  Data 01/10/2012
   
  Wersja 2.0
   
  Kod +30U0018EN
   
  Opis Humidity matters! CAREL solutions for your humidification needs ( USA)
   
  Język ENG 
   
  Data 01/10/2012
   
  Wersja 2.0
   
  Kod +302240671
   
  Opis Wine industry Temperature and humidity control systems
   
  Język ENG 
   
  Data 28/05/2009
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302240670
   
  Opis Industria del vino Sistemi per il controllo di temperatura e umidità
   
  Język ITA 
   
  Data 28/05/2009
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +030220486
   
  Opis Service humidification Isothermal and adiabatic humidifi ers
   
  Język ENG 
   
  Data 01/09/2008
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +30C240551
   
  Opis 印刷应用领域 的湿度控制
   
  Język CHI 
   
  Data 27/05/2008
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302240558
   
  Opis Контроль влажности в типографиях
   
  Język RUS 
   
  Data 27/05/2008
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302240553
   
  Opis Die Regelung der Luftfeuchte in Druckereien
   
  Język GER 
   
  Data 27/05/2008
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302240552
   
  Opis Le contrôle de l’humidité dans l’imprimerie
   
  Język FRE 
   
  Data 27/05/2008
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302240551
   
  Opis Humidity control in printing applications
   
  Język ENG 
   
  Data 27/05/2008
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302240550
   
  Opis Il controllo dell’umidità nell’industria della stampa
   
  Język ITA 
   
  Data 27/05/2008
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302238597
   
  Opis Cold Rooms
   
  Język RUS 
   
  Data 12/09/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302235438
   
  Opis Die Regelung der Feuchtigkeit in der Textilverarbeitung
   
  Język GER 
   
  Data 02/07/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302235434
   
  Opis Luchtvochtigheid in de textielindustrie
   
  Język DUT 
   
  Data 02/07/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302235437
   
  Opis Le contrôle de l’humidité pour l’industrie textile
   
  Język FRE 
   
  Data 02/07/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302235436
   
  Opis Humidity control in textile applications
   
  Język ENG 
   
  Data 02/07/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302235435
   
  Opis Il controllo dell’umidità nelle applicazioni tessili
   
  Język ITA 
   
  Data 02/07/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302235433
   
  Opis Контроль влажности в текстильной промышленности
   
  Język RUS 
   
  Data 02/07/2007
   
  Wersja 1.0
   
  Kod +302238281
   
  Opis Integral control solution Air Handling Units
   
  Język ENG 
   
  Data 03/10/2005
   
  Wersja 3.0
   
  Kod +30C238281
   
  Opis 空气处理机组 的整体控制方案
   
  Język CHI 
   
  Data 03/10/2005
   
  Wersja 3.0