µc2 NA

MCH2*
µc2 NA
  • Ogólne właściwości

    µC2 to nowy kontroler CAREL o kompaktowych rozmiarach dla kontrolowania chillerów i pomp ciepła z maksymalnie dwiema sprężarkami lub jedną sprężarką półhermetyczną. W odróżnieniu od poprzedniej wersji (MCHSML*), linia µC2 zawiera także model z mocowaniem DIN. Może kontrolować jednostki powietrze/powietrze, powietrze/woda, woda/woda lub skraplacze z odwracanym obiegiem czynnika chłodzącego lub wody. Z czterema wejściami dla czujników, µC2 może spełniać zawansowane funkcje jak kontrola rozmrażania, oszczędzanie energii czy kompensacja. Dodatkowo, może być połączony z układem rozszerzającym poprzez innowacyjną sieć tLAN, umożliwiając kontrolę czterech hermetycznych lub dwóch półhermetycznych sprężarek w dwóch obwodach, jak i jednego sterownika zaworu elektronicznego na każdy obwód. Układ rozszerzający ma tyle samo wyjść i wejść co µC2 więc może w pełni kontrolować drugi obwód. Może się on składać z dwóch hermetycznych lub jednej półhermetyczne sprężarki, jednego zaworu elektronicznego i niezależnej kontroli skraplacza jak i funkcji rozmrażania.