Oszczędność energii w serwerowniach

Klimatyzacja centrów danych jest podstawą poprawnego funkcjonowania sprzętu informatycznego:  procesory i urządzenia przechowujące dane produkują znaczną ilość ciepła, które musi być usunięte dla zapewnienia optymalnych warunków operacyjnych.  

Światowe zużycie energii przez centra danych szacowana jest na 30GW, co stanowi 1,5% globalnego zużycia energii elektrycznej.  W wyniku tego zadziwiającego poziomu zużycia energii coraz częściej stosuje się rozwiązania oszczędzające energię.

Obecnie najczęściej wdrażanym rozwiązaniem technologicznym jest zastosowanie klimatyzatorów komputerowych (CRAC) lub zamkniętych jednostek sterujących (CCU), które chłodzą i w razie potrzeby, nawilżają powietrze w centrum danych.

Kontynuując rozwój technologii w tym sektorze i stałe nastawienia na oszczędność energii znajdują odzwierciedlenie w ewolucji zastosowanych rozwiązań klimatyzacyjnych: od sterowania dystrybucją powietrza po instalowanie klimatyzatorów w pobliżu źródeł ciepła, a także przy użyciu sprzętu o wysokiej wydajności. Co więcej, centrale wentylacyjne mogą być stosowane do dostarczania powietrza z zewnątrz w trybie swobodnego chłodzenia, a tam, gdzie jest to możliwe, obniżania temperatury jeszcze bardziej za pomocą adiabatycznych nawilżaczy (chłodzenie wyparne).

 

humiSonic direct

humisonic direct

humiSonic direct nowe rozwiązanie dla bezpośredniego nawilżania pomieszczenia który  wykorzystuje innowacyjna technologię ultradźwiękową.

humiSonic direct zawiera w jednym, kompaktowym rozwiązaniu wszystkie komponenty potrzebne do działania, co czyni go najlepszą propozycją na rynku pod względem łatwości i elastyczności instalacji, zarówno dla nowych systemów, jak i modernizacji istniejących budynków.

Technologia CAREL ultrasound minimalizuje zużycie energii, jednocześnie redukując czas konserwacji, dzięki niezwykłej żywotności przetworników piezoelektrycznych (do 10 000 h). Higiena jest ponadto gwarantowana przez zastosowanie elementów ze stali nierdzewnej oraz automatycznych cykli mycia i napełniania.

Dzięki kompatybilności Modbus dostępnej w standardzie, humiSonic direct może komunikować się z dowolnym systemem sterowania, łatwo integrując się z resztą instalacji.

 

optiMist

optiMist to nawilżacz i adiabatyczny cooler adiabatyczny, który atomizując wodę umożliwia samorzutne odparowywanie powstających bardzo drobnych kropel, co pochłania energię z nawilżanego powietrza tym samym ochładzając je. Urządzenie wykorzystuje pompę łopatkową do zwiększania ciśnienia wody, która jest następnie rozpylana przez specjalne dysze rozpylające.

optiMist to kompletny system, który oferuje nawilżanie i chłodzenie wyparne w jednym rozwiązaniu, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w centrach klimatyzacyjnych (nawiewowych) zarówno do nawilżania powietrza nawiewanego (bezpośrednie chłodzenie wyparne), jak i pośrednio do chłodzenia przychodzącego strumienia powietrza, na przykład za pomocą jednostki odzysku ciepła z przepływem krzyżowym, co zwiększa efektywność energetyczną centrali.

 

PlantVisorPRO

PlantVisorPRO to system monitoringu i nadzory firmy CAREL dla pełnej kontroli i optymalizacji systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Interfejs można dostosować do wyświetlania i konfigurowania danych systemowych.

PlantVisorPRO jest dostarczany z serwerem sieciowym, który gwarantuje pełny dostęp do wszystkich funkcji za pośrednictwem sieci lokalnej lub zdalnego połączenia VPN: użytkownicy uzyskują dostęp do systemu o różnych profilach, zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa. Dodatkowy port Ethernet oznacza, że ​​urządzenia mogą być również monitorowane w trybie "Modbus (r) przez IP", wykorzystując sieć do gromadzenia danych z różnych systemów w tym samym czasie, dzięki architekturze klient-serwer.