Rozwiązania dla chillerów/pomp ciepła ze sprężarkami śrubowymi

 

Rozwiązanie CAREL dla chillerów/pomp ciepła ze sprężarkami śrubowymi zostało opracowane na bazie kontrolerów programowalnych pCO5+. Możliwe jest zarządzanie zarówno jednostkami powietrze/woda jak i woda/woda ze sprężarkami śrubowymi i ciągłą/krokową regulacją wydajności lub inwerterem. Maksymalna konfiguracja to jedna sprężarka śrubowa dla każdego obwodu i maksymalnie cztery obwody.

 

Głównymi zaletami rozwiązania CAREL są:

Ochrona sprężarki i niezawodność

Dynamiczna kontrola koperty sprężarki pozwala na określenie rzeczywistego punktu pracy sprężarki w czasie rzeczywistym. Jeśli jest on blisko jednego z limitów wyznaczonego przez producenta, oprogramowanie uruchamia czynności korygujące by utrzymywać i/lub przywrócić pracę sprężarki w wyznaczonych granicach, tym samy zapewniając ochronę sprężarki i niezawodność. Rozwiązanie CAREL umożliwia zarządzanie kopertom jako standard dla ponad 40 modeli głównych sprężarek dostępnych w sektorze klimatyzacji, takich jak Bitzer, Frascold, Hanbell i Fusheng.

   

Wydajność jednostki i stabilna kontrola

pCO5+ jest prawdziwym sercem rozwiązania, odczytującym wejścia i zarządzającym wyjściami. Ponadto, wbudowany port szeregowy umożliwia kontrolerowi wymianę danych z innymi siłownikami jednostki (sterowniki EVD EVO, kontrolery wentylatorów, inwertery sprężarek itp.), optymalizując kontrolę i wydajność jednostki.

W szczególności, zastosowanie sterownika EVD EVO i elektronicznych zaworów rozprężnych (urządzeń dostarczanych jako standard w rozwiązaniu CAREL dla chillerów/pomp ciepła), pozwala na kontrolę przegrzania ssania, zapewniając wydajność energetyczną dzięki precyzyjnej kontroli w różnych warunkach zewnętrznych i różnych obciążeniach.

 

Łatwa instalacja i utrzymanie

sch Manager to nowe narzędzie rozruchowe pomagające użytkownikowi w konfiguracji i uruchomieniu oprogramowania dla chillerów/pomp ciepła ze sprężarkami śrubowymi.

Dostępna bezpłatnie przez KSA, pozwala użytkownikowi szybko i bezpiecznie konfigurować parametry jednostki a następnie przetestować je w laboratorium lub na końcowej instalacji.

sch Manager następujące główne funkcje:

  • układ jednostki i obwodów dla jasnego i przeglądu jednostki;
  • wykresy głównych parametrów w czasie rzeczywistym;
  • konfiguracja głównych parametrów;
  • wyświetlanie i resetowanie alarmów.

   

Łatwe dostosowywanie

Nowe standardowe oprogramowanie dla chillerów/pomp ciepła ze sprężarkami śrubowymi jest nie tylko rozwiązaniem gotowym do skonfigurowania i użycia, ale może też być stosowane przez użytkowników programujących z pomocą narzędzia 1tool jako solidna podstawa dla tworzenia własnych aplikacji.

Aplikacja składa się z modułów, co sprawia, że kod źródłowy łatwo zrozumieć i edytować. Każda funkcja aplikacji jest zaprojektowana tak by można ją było łatwo dostosowywać, pozwalając producentom na implementacje indywidualnych algorytmów.