Hecu CO2

Hecu sistema osiągnął nowy poziom i może teraz pracować z naturalnymi czynnikami chłodniczymi dzięki zastosowaniu sprężarek inwerterowych DC do CO2 jako czynnika chłodniczego.

Dzięki zastosowaniu sprężarek inwerterowych DC Hecu sistema może zaoferować rzeczywistą modulację wydajności chłodniczej, uzyskując przez to niskie zużycie energii, przede wszystkim w przypadku ładunków częściowych. Tak wysoka wydajność uzyskiwana z zastosowaniem czynnika chłodniczego CO2 oznacza, że system jest jednocześnie zgodny z dyrektywą Eco-design w zakresie wydajności energetycznej i przekracza granice ustalone w Rozporządzeniu F-Gas dla urządzeń kondensujących.

Hecu sistema wyróżnia się także w małych instalacjach mroźnictwa komercyjnego ze względu na komunikację w czasie rzeczywistym z jednostkami mroźniczymi, umożliwiając wdrożenie zaawansowanej logiki optymalizacji systemu z dynamicznymi nastawami i wyjątkowo stabilnym sterowaniem, aby zapewnić doskonałą konserwację żywności i obniżyć jej straty.

Do monitorowania i optymalizacji działania wszystkich połączonych układów zastosować można systemy nadzoru CAREL, zapobiegając ewentualnym awariom i planując zabiegi konserwacyjne tak, aby zagwarantować doskonały poziom usług.

Korzyści

ico hygiene

Nowa granica wydajności

ico integration

Innowacja odpowiednia dla wszystkich

 • Dostępność sprężarki inwerterowej DC do chłodziwa CO2
 •     Rzeczywista modulacja wydajności w szerokim zakresie, aby zmaksymalizować wydajność przy ładunku częściowym
 •     Samooptymalizacja za pomocą komunikacji w czasie rzeczywistym z jednostkami wewnętrznymi

 

 •     Rozwiązanie systemowe w pełni zintegrowane w małym urządzeniu
 •     Intuicyjne programowanie i szybka procedura oddawania do eksploatacji
 •     Kompaktowe wymiary i waga, znaczne obniżenie całkowitego kosztu właścicielskiego (TCO)

 

ico hygiene
BRAK strat żywności

ico integration
Zawsze podłączone

 •     Sterowanie sprężarką z optymalną obwiednią wraz z kompletnym procesem kwalifikacji
 •     Brak przestojów z powodu problemu z powrotem oleju dzięki zaawansowanym funkcjom oprogramowania i odpowiedniej instalacji multisplit
 •     Stabilna temperatura produktu dzięki urządzeniu modulującemu oraz płynnej nastawie
 •     Całkowita łączność za pomocą systemu tERA przez zarówno GSM, jak i Ethernet ze wszystkich urządzeń
 •     Monitorowanie jednostki, zarządzanie ustawieniami i raport okresowy dla każdej instalacji
 •     Porównywanie systemów i narzędzia business intelligence wewnątrz wszystkich połączonych jednostek