EmJ - elektroniczny eżektor modulujący

Trankrytyczne systemy CO2 mogą być zoptymalizowane do działania w cieplejszym klimacie...

...od małych sklepów spożywczych po duże supermarkety

 

Elektroniczne eżektory modulujące to przełomowe rozwiązanie, które zwiększa wydajność energetyczną dla systemów transkrytycznych CO2 w cieplejszym klimacie, zwiększają możliwości wykorzystania CO2 jako naturalnego czynnika chłodniczego.

Eżektor to urządzenie które wykorzystuje energię  przepływu płynu pod wysokim ciśnieniem przez dyszę w celu przenoszenia i sprężania innego płynu przy znacznie niższym ciśnieniu.

Cechą fundamentalną tego rozwiązania jest ciągła modulacja zapewniona przez eżektory, które poprzez dedykowane algorytmy sterowania, pozwalają systemowi na ciągłą adaptację do zmian w zależności od potrzeb systemów chłodzenia.  


Ciągła modulacja

Ciągła modulacja jest głównym nurtem w  produktach Carel począwszy od elektronicznych zaworów rozprężnych, po systemy sterowania dla sprężarek BLDC, a teraz także modulacyjne EMJ. Dzięki precyzyjnej ciągłej modulacji CAREL jest w stanie zapewnić najwyższa wydajność systemu, zarządzanie w rożnych warunkach pracy oraz adaptowanie do rożnych wymagań systemowych w najbardziej optymalny sposób, zwłaszcza przy obciążeniu częściowym.

Ciągła modulacja upraszcza system. Dlatego CAREL zastosowało tę koncepcję do swojej serii eżektorów dzięki unikalnej właściwości pozwalającej na używanie tylko jednego samo-adaptującego się urządzenia, aby zagwarantować optymalną wydajność energetyczną.

 


Wzrost wydajności

EmJ i specjalnie zaprojektowana szafa, w której jest zainstalowany, zmniejszają złożoność systemu, ponieważ może on nieprzerwanie i natychmiast dostosowywać się do określonych warunków pracy, zapewniając wzrost wydajności systemu nawet o 25% w projektowych warunkach pracy i do 12% ogólnie przez cały rok .

Wszystko to opiera się na:

  • Bezpośrednie wykorzystanie zjawiska Venturiego
  • Wyższa temperatura odparowania na meblach średniotemperaturowych (MT);
  • wysokie ciśnienie ssania na linii średniotemperaturowej (MT)

EmJ całkowicie przekroczył koncepcję  “CO2 equator” stworzonego kilka lat temu, zwiększając efektywność na całym świecie.


Uproszczony system

Modulujący eżektor optymalizuje koszty i kompleksowość instalacji , ponieważ może on stale i natychmiast dostosowywać się do konkretnych warunków pracy i ciągła modulacja bezpośrednio zwiększa efektywność energetyczną systemów transkrytycznych CO2 we wszystkich warunkach pracy.

Emj dzięki swojej rozbieralnej konstrukcji ( korpus-silnik-cewka) sprawiają, że  instalacja oraz konserwacja strumienicy jest bardzo prosta.

Wykorzystanie modulacyjnych EmJ wraz ze sterownikiem zespołu sprężarkowego CAREL pRack pR300T pozwala na zintegrowanie oraz zsynchronizowanie wszystkich komponentów zestawu. Zaawansowane

algorytmy, które zapewniają najwyższą wydajność energetyczną układu oraz precyzyjne sterowanie sprawiają również, że system jest jeszcze prostszy, pozwalając na przykład na zmniejszenie ilości cykli pracy poszczególnych sprężarek co wydłuża ich żywotność.

Ogólnym rezultatem jest zmniejszenie liczby sprężarek potrzebnych do tej samej wydajności chłodzenia, co system bez modulujących edżektorów CAREL. W warunkach podkrytycznych EmJ mają tendencję do działania jako modulujący zawór wysokiego ciśnienia, co eliminuje potrzebę instalowania dodatkowych zaworów, które byłoby zbędne, nawet w warunkach transkrytycznych.


Skalowalność

Gama eżektorów modulujących występuje w wielu rozmiarach, każdy z nich ma zdolność do różnicowania pojemności.

Gama CAREL EmJ obejmuje różne moce chłodnicze, od kilku kW do ponad stu kW, zapewniając maksymalną elastyczność przy projektowaniu regałów do różnych zastosowań. Od małych sklepów po duże supermarkety sprawność energetyczna systemów chłodzenia CO2 w warunkach transkrytycznych może teraz być zrównoważona w cieplejszym klimacie.