Poznaj możliwości mobilnej interakcji z µChiller Process

Chiller nie działa z powodu poważnego alarmu i nie jest jasne, co się stało. Każda jednostka w systemie ma inny interfejs i ciężko sobie przypomnieć, jak z każdą z nich wejść w interakcję. Często trudno jest zarządzać uruchomieniem i konserwacją bez zewnętrznego wsparcia, ponieważ są to złożone zadania.

To  codzienne problemy osób pracujących w zakładach produkcyjnych.

Automatyka przemysłowa i nadejście Przemysłu 4.0 stopniowo poprawiły wydajność zakładu, umożliwiając kontrolę większości etapów produkcji. Jednak nie wszystkie systemy pomocnicze są zaprojektowane tak, aby mogły być w pełni zarządzane przez osoby nadzorujące: obejmują one agregaty chłodnicze procesowe, które często są samodzielnymi jednostkami lub są obsługiwane za pomocą prostego zdalnego sygnału WŁ./WYŁ. Aby poprawić dostęp dla serwisu, a także dla producenta agregatów chłodniczych, CAREL przygotował nową serię samouczków wideo dla  µChiller Process, prowadzących użytkowników przez najważniejsze operacje dotyczące interakcji ze sterownikiem za pośrednictwem telefonu komórkowego, w tym przeglądanie i zarządzanie podstawowymi parametry jednostki.

Tutorial

Te filmy wyjaśniają, jak w prosty sposób uruchomić agregat chłodniczy za pomocą prostej procedury z przewodnikiem. Lub jak wchodzić w interakcję z jednostką, gdy wymagana jest konserwacja. Filmy są podzielone tematycznie i krótko pokazują, jak używać aplikacji do wykonywania odpowiednich operacji. Filmy wideo wspierają dokumentację dostępną na stronie produktu µChiller Process. Na przykład, podczas gdy samouczki wideo pokazują, jak łatwo uzyskać dostęp do parametrów urządzenia, instrukcja zawiera wszystkie dostępne opcje parametrów i możliwe konfiguracje.

Wreszcie istnieje możliwość uzyskania dostępu do danych operacyjnych agregatu chłodniczego w przypadku wystąpienia poważnego alarmu. Lista odtwarzania w rzeczywistości pokazuje użytkownikom procedurę dostępu do danych i udostępniania ich za pośrednictwem smartfona. Dzięki temu możliwe jest przeanalizowanie danych operacyjnych przed alarmem z biura, a następnie zasugerowanie, jakie działania może podjąć personel na miejscu.


 

 


Pierwszy na rynku kompaktowy i ekonomiczny sterownik do kompleksowego zarządzania chillerami procesowymi ze sprężarkami typu On-Off i BLDC o zmiennej wydajności. Dzięki swojej elastyczności i dużej liczbie funkcji, µChiller Process obejmuje większość aplikacji procesowych bez konieczności modyfikacji lub dodawania urządzeń zewnętrznych. Rozwiązanie uzupełniają innowacyjne funkcje łączności.