System Hecu

 

Optymalizacja energii w czasie rzeczywistym

dzięki transmisji danych z jednostką chłodzącą (MPXPRO)

System oszczędności energii jest rezultatem seryjnych połączeń pomiędzy pRack Hecu i sterownikami MPXPRO w gablotach.

Wiedza o jednostkach operacyjnych, każdej z gablot w czasie rzeczywistym oznacza że agregat skraplający może wdrożyć zaawansowane algorytmy oszczędzania energii jednocześnie podnosząc wydajność systemu. Maksymalnie może być obsługiwanych pięć gablot w obu aplikacjach temperaturowych średniej i niskiej.

 

   

 

powerplus_DC

Lepsza praca przy obciążeniu częściowym

dzięki technologii BLDC oraz napędowi power+

Zastosowanie sprężarek DC gwarantuje wyższą efektywność energetyczną  w połączenie z dowolną dostępna technologią z  szeroką gamą mocy chłodzenia.

DC technology zapewnia niski poziom hałasu, doskonały  moc wskaźnika, rzadszy serwis i dłuższa żywotność pracy, w odniesieniu do ograniczonej ilość cykli  ON-OFF .

CAREL pełną kontrolę nad jednostkami, z wieloma funkcjami oprogramowania zaprojektowanymi tak aby pozwolić na pracę sprężarki w idealnych warunkach , zapewniając maksimum niezawodności.

 

Wysoka jakość przechowywania żywności

dzięki szczegółowej kontroli zapewnionej przez zsynchronizowanie pomiędzy elementami systemu


Z Hecu sistema, działania agregatów stale odzwierciedlają wymagania od każdej podłączonej jednostki.

Agregaty dynamicznie dostosowują się do prawdziwych warunków  (floating-suction and floating-condensing), kiedy zawory E2V dostosowują przepływ czynnika chłodniczego do jednostek pasujących  z sterownikiami MPXPRO.

Odpowiednia kontrola minimalizuje fluktuację  temperatury przechowywanej żywności  nawet w najbardziej krytycznych przypadkach - kiedy następuję rozmrażanie w wyniku zmiennych obciążeń, zapewniając najlepsze z możliwych warunki do przechowywania żywności.

 

 

   
oil_return

Zwiększenie niezawodności

Hecu sistema umożliwia powrót oleju do sprężarki DC nawet przy obniżonej pęrdkości działania sprężarki.


Hecu sistema zarządza sprężarkami DC skupiając sie na niezawodności, adaptując algorytmy oprogramowania w celu powodujące powrót oleju z instalacji do sprężarki.
Kominikacja seryjna z gablotami pozwala na bezpośrednie odsysanie oleju z parownika, dzięki czemu zarządzanie  "powrotem oleju" jest bardziej efektywne.

   

Wysoka użyteczność

Szybka konfiguracja, łatwe uruchomienie i zaawansowany inrefejs są mocnymi stronami Hecu sistema.


Hecu sistema jest stworzony z myślą o użyteczności. pRack Hecu współgra z procedurą kreatora (wizard), z szybką procedurą uruchomiania, która automatycznie prekonfiguruje połączenia  z gablotami, w połączeniu z algorytmami kontrolnymi.

 

display_return