humiSonic w przemyśle drukarskim

Produkcja papieru, składowanie oraz proces druku są pod stałym wpływem wody w kontekście wilgotności otoczenia.

Jak dobrze wiemy papier zrobiony jest z celulozy, wykonanej z włókien roślinnych, które są same w sobie higroskopijne. Wilgotność papieru zależna jest od temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Dla przykładu przy temperaturze 20 °C zawartość wody stanowi 6% wagi przy wilgotności 40%. Zawartość ta może sięgać do 7% dla poziomu wilgotności 60% i nawet 10% dla poziomu wilgotności 80%.

Zróżnicowanie wilgotności powietrza wpływa na zmianę  rzeczywistych wymiarów kartek papieru. Zmniejszenie wymiarów występuje w przypadku spadku wilgotności oraz zwiększenie w przypadku wzrostu wilgotności. W szczególności, zróżnicowanie długości włókien roślinnych może wahać się pomiędzy 0,1% i 0,2% przy 10% zmianie wilgotności. Przykładowo dla formatu A4różnica może wynieść 0,5mm: przy typowym opracowaniu szesnastostronicowym używanym przez drukarnię, równica może wynieść do  2mm.  Ten efekt jest bardzo niekorzystny, ponieważ wpływa na poprawność procesu cięcia oraz drukowania i nigdy nie przebiega jednakowo.

 

Tabela - Zalecana temperatura i wartości wilgotności dla różnych typów procesów*

* "Air humidification" by R. Lazzarin and L.Nalini

Korzyści

ico hygiene

Wyładowania elektryczne

ico integration

Jakość wydruku

ico energy saving

BHP

Do zmniejszenie wyładowań elektrycznych które mogą uszkodzić urządzenia elektroniczne.

Kontrola nawilżania w procesie drukowania pozwala uniknąć efektów pęknięcia i niewspółosiowości wynikających z różnic w wymiarach papieru oraz na optymalizację chłonności tuszy.

Odpowiednie nawilżenie w miejscu pracy poprawia komfort i redukuje rozwój bakterii. 

humiSonic direct

humisonic direct

 humiSonic direct  to nowe rozwiązanie do nawilżania bezpośredniego, wykorzystujące wszystkie zalety technologii ultradźwiękowej

Główną cechą humiSonic direct jest jego wszechstronność – może być stosowany w każdych warunkach: centra danych, muzea, biura, drukarnie i chłodnie to tylko niektóre możliwe typowe zastosowania, dzięki kompaktowości i wydajności urządzenia.

Technologia CAREL ultrasound minimalizuje konsumpcję energii, jednocześnie redukując potrzebę częstego serwisowania, dzięki  niezwykłej żywotności piezoelektrycznych przetworników (do 10,000 h). Higieniczność jest tym bardziej gwarantowana ze względu na zastosowane komponenty ze stali nierdzewnej, brak recyrkulacji wody i okresowe cykle płukania.

Może też być łatwo zintegrowany z systemem BMS za pośrednictwem sygnału zewnętrznego (na przykład 0 do 10 V, 4 do 20 mA) lub łącza szeregowego z protokołem Modbus. Wykorzystanie wystarczająco dokładnego sygnału zewnętrznego gwarantuje niezwykłą precyzje humiSonic.